Nyhetsbrev från Region Västerbotten Turism

Nyheter från Region Västerbotten Turism skickas ut cirka en gång i månaden och innehåller information för dig som är verksam inom, eller intresserad av frågor som rör Västerbottens besöksnäring.
* indicates required

Med anledning av dataskyddslagen som trädde i kraft den 25 maj 2018 vill vi informera om att de uppgifter som ni anger vid [prenumerations]tillfället lagras och kommer att sparas i vårt system. Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss för att du ska känna dig trygg med hur vi på Region Västerbotten behandlar dina uppgifter. Vi har förtydligat hur vi hanterar dina personuppgifter, exempelvis för att kunna visa hur vi lagrar information i inbjudningar eller andra tillfällen för att skicka dig information, erbjudanden om deltagande eller annat. Kort sagt, för att ge dig en så bra upplevelse av oss som möjligt vill vi berätta för dig vad som gäller. Vår organisation arbetar för regional utveckling och samverkan vilket gör att vi är aktiva i sammanhang där många personer samlas, därför publiceras bilder och filmer också för allmänt intresse på våra hemsidor och sociala medier. I de fall ni skulle finnas med på film, bild eller annan behandling utan vetskap om detta, inte haft möjlighet att ge ert samtycke eller ser detta som ett problem om det inte finns annat lagrum för behandling vill vi be er att omgående tar kontakt med Region Västerbottens dataskyddsombud för information och åtgärd. Syfte med lagring av data Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med lagringen av data är att kunna fakturera och få ut statistik på antal bokningar som görs. Gallring av personuppgifter sker kontinuerligt. Önskar ni bli raderade från vårt [adress]system, ta kontakt med ansvarig för inbjudan så hjälper vi er och svarar på eventuella frågor som uppkommer. De uppgifter vi avser att lagra i vårt system är namn, organisation och e-post. Du har också rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta ansvarig för utskicket. Har du fler frågor eller är missnöjd, kontakta oss för information eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på tel. 070-6165705. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Mer om vår behandling av personuppgifter finns på www.regionvasterbotten.se.

Email Marketing Powered by Mailchimp